You can download the Fandango Throw – Crochet Pattern from here.

Name: CROCHET – Fandango Throw.pdf